Aliyos in Action

Aliyos Yerushalayim, having fun together.

Shofar Blast

Blowing the shofar in the month of Elul at Aliyos Yerushalayim.